top of page

Naše služby poskytujeme prostredníctvom dobrovoľníkov a malého tímu zamestnancov. Spoliehame sa na štedrosť našich podporovateľov, aby sme v tejto práci pokračovali. Zvážte možnosť stať sa finančným podporovateľom a stať sa kľúčovou súčasťou podpory ľudí po strate tehotenstva.

 

Stať sa finančným podporovateľom je jednoduché...

Môžete poskytnúť jednorazový alebo pravidelný dar online prostredníctvomLen Giving. Ak to chcete dokončiť, kliknite na odkaz na obrázok nižšie.

bottom of page